HomePrivacybeleid

Privacybeleid

  1. Inleiding a. Club Evenementen, gevestigd op Hoge Larenseweg 142, 1221AV te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 65546202, hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. b. Dit privacybeleid legt uit hoe het bedrijf persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met de abonnementenservice voor sportclubs.
  2. Verzamelde Informatie a. Het bedrijf verzamelt persoonlijke informatie van klanten, zoals naam, contactgegevens en betalingsinformatie, die nodig is voor het afsluiten en beheren van abonnementen. b. Gebruik van de website kan automatisch bepaalde technische informatie verzamelen, zoals IP-adressen en browsertype, voor analysedoeleinden.
  3. Gebruik van Informatie a. Persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het afhandelen van abonnementen, facturering en klantenservice. b. Het bedrijf kan contactgegevens gebruiken om klanten op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in diensten of aanbiedingen. c. Technische informatie kan worden gebruikt voor het verbeteren van de website en het analyseren van trends.
  4. Delen van Informatie a. Het bedrijf deelt persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de abonnementsservice. b. Betalingsinformatie wordt veilig verwerkt via betalingsgateways en wordt niet opgeslagen door het bedrijf.
  5. Beveiliging van Informatie a. Het bedrijf neemt redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. b. Klanten worden aangemoedigd sterke wachtwoorden te gebruiken en deze vertrouwelijk te houden.
  6. Bewaartermijn van Informatie a. Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld. b. Technische informatie kan geaggregeerd en geanonimiseerd worden bewaard voor analyse en rapportage.
  7. Rechten van Klanten a. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met avg@clubevenementen.nl.
  8. Cookies a. Het bedrijf kan cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Klanten kunnen browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te beheren.
  9. Wijzigingen in het Privacybeleid a. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van wijzigingen via de website of directe communicatie.

Door gebruik te maken van de abonnementenservice stemt de klant in met dit privacybeleid. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot privacy, neem contact op met [contactgegevens bedrijf].

Club Evenementen: Eén zorg minder, meer focus op sport!
Onze service voor betaling en administratie voor evenementen.

Informatie

Nieuwsbrief

© 2024 Club Evenementen – Alle rechten voorbehouden